Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Mednarodna konferenca "Multifunctional land use in the rural-urban perspective"

17. avgust 2007

Vabimo vas na mednarodno konferenco "Multifunctional land use in the rural-urban perspective", ki bo na Bledu, 7. do 9. novembra 2007.

Konferenca bo priložnost za razpravo o interdisciplinarnih vidikih večfunkcionalne rabe zemljišč v perspektivi razmerja med mestom in podeželjem. Obravnavala bo tako teoretična izhodišča in koncepte, kot tudi različne vidike njihovega prenosa v prakso večinoma v evropskem mestnem, primestnem in podeželskem prostoru.

Poleg vabljenih predavanj bo na konferenci priložnost za predstavitev tem s krajšimi predavanji in posterji, ki bodo razporejeni v 12 tematskih sklopov. Prve podrobnejše informacije o konferenci lahko preberete v priloženem gradivu ali na spletni strani katedre. Datum za oddajo kratkih povzetkov prispevkov je 7. september 2007.

Konferenca je organizirana v okviru mednarodne raziskovalne mreže Landscape Tomorrow in se tematsko navezuje na mednarodni raziskovalni projekt PLUREL - Peri-urban Land Use Relationships - Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages.

Na voljo je program in prijava na konferenco. Rok za prijave je 15. oktober 2007.

prof. dr. Marina Pintar, Predstojnica katedre za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani