Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

ODPRT JAVNI PROSTOR

Mednarodna konferenca o načrtovanju, upravljanju in vzdrževanju odprtega prostora

5. november 2007

Aprila 2008 bosta Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete v Ljubljani, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ter drugimi partnerji, prvič uradno počastilo praznovanje meseca krajinske arhitekture. V ta namen bo izvedena mednarodna konferenca o načrtovanju in urejanju javnega prostora z nizom spremljajočih dejavnosti, gosti iz tujine, razstavo in načrtovalsko delavnico.

Javni prostor je danes eno od torišč urbanega razvoja. V prizadevanju za cilji trajnostnega razvoja je urejanje javnega prostora izjemna priložnost za ustvarjalno povezovanje gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika razvoja. Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih (Leipzig Charter on Sustainable European Cities, May 2007) zato posebej poudarja pomen ustvarjanja in zagotavljanja visoko kakovostnega javnega prostora ter opozarja, da se morajo za učinke v praksi povezati tako odgovorni na nacionalni, regionalni in lokalni ravni kot tudi meščani in poslovni sistemi.

Funkcionalen, dobro oblikovan in dobro vzdrževan javni prostor je gradnik bivalne kakovosti, razvojne privlačnosti in prepoznavnosti posameznega naselja. Danes se med razloge za pospešeno načrtovanje novih ureditev in inovativne prenove obstoječih površin, poleg uporabnosti, uvrščajo dokazi o zdravstvenih, ekoloških in gospodarskih učinkih urejanja javnega prostora. Urejanje parkov, trgov, dvorišč, promenad, alej, obrežij vodotokov ter ulic, igrišč in drugih javnih prostorov postaja vse pogostejše in uspešnejše tudi v mnogih slovenskih krajih.

Čas je zato primeren za razpravo o izkušnjah z urejanjem javnih prostorov in o ovirah za razmah njihove kakovosti. Konferenca o urejanju javnih zelenih površin želi spodbuditi pogovor o urejanju javnega prostora na različnih ravneh in v luči izbranih mednarodnih izkušenj ter sprožiti razvoj dejavnosti, povezanih z urejanjem teh površin v smeri dviga kakovosti načrtovanja in urejanja ter posledično tudi rabe javnih površin v slovenskih naseljih.

Konferenca bo v treh dneh ponudila prispevke vabljenih domačih in tujih predavateljev, predstavitve uspešnih domačih projektov ter polemiko o izkušnjah z vzdrževanjem in upravljanjem. Namen konference je spodbuditi produktivno okolje za razpravo med akademsko, načrtovalsko, izvedbeno, upravno, politično in investitorsko javnostjo. Zato bo konferenco spremljala tudi razstava na katero bodo organizatorji povabili župane, da skupaj z načrtovalci predstavijo svoje strateške in izvedbene načrte za razvoj javnega prostora in jih za okroglo mizo tudi javno komentirajo. Dogodek bo zaokrožen s priložnostno načrtovalsko delavnico.

S to objavo so podani pogoji, da zainteresirani posamezniki že najavijo željo po sodelovanju na naslov. Podrobni pogoji za sodelovanje bodo podani v naslednji najavi konference.

Upravni odbor DKAS