Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Vabilo k sodelovanju na konferenci: Odprt javni prostor 10-12. april 2008

10-11. april 2008

30. januar 2008

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete organizirata aprila 2008 v Ljubljani pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Ljubljana mednarodno konferenco o načrtovanju in urejanju javnega prostora: Odprt javni prostor/Public Open Space. V sodelovanju z domačimi in tujimi predavatelji, zainteresiranimi občinami in sponzorji bodo konferenca, razstava, okrogla miza in tiskovna konferenca ustvarjale pogoje za razpravo o javnem prostoru.

Prvi dan bodo razpravo vzpodbujale predvsem tujih izkušnje. Svojo udeležbo so že potrdili:
  • Joao Ferreira Nunes, PROAP Landscape Architects, Portugalska
  • Marc Treib, Emeritus Professor of Architecture, ZDA
  • Henry Bava, Agence Ter, Nemčija
  • Edward Robbins, Norveška
  • Stig L. Andersson, SLA, Danska
  • Kongjian Yu, Kitajska
Drugi dan bodo izbrani predavatelji spregovorili v okviru štirih tematskih sklopov konference:

Zakaj javni prostor
Razlogi za načrtovanje, prenovo in urejanje javnega prostora so različno dobro znani. Prispevki bodo osvetlili, kakšni razlogi na kakšen način vplivajo na razpravo o razvoju javnega prostora in o porabi javnih sredstev.

Kje javni prostor
Prispevki bodo razkrili izhodišča za umeščanje javnega prostora v grajeno tkivo, se dotaknili dostopnosti, količine potrebnega javnega prostora, partnerstev za zagotavljanje javnega prostora in v tem kontekstu tudi sodelovanja pri urejanju javnega prostora.

Kakšen javni prostor
Prispevki bodo razkrivali podrobnosti dobrih rešitev in na primerih predstavili o razlogih za uspešne projekte, kot so dober načrt, močna vizija naročnika, zadovoljni uporabniki, skrbno vzdrževanje, možnosti za spreminjanje skozi čas.

Organizacijski odbor konference vabi vse zainteresirane, da do 5. februarja 2008 pošljejo povzetke svojih predlogov za prispevke. Med njimi bo mednarodni strokovni svet izbral najprimernejše za javno predstavitev. Organizator bo predavateljem posredoval pogoje za pripravo besedil za objavo v zborniku in za predstavitev na konferenci. Rok oddaje besedil bo 15. marec 2008. Obrazec za oddajo povzetka je v priponki, ki ga izpolnjenega pošljete na info@dkas.si

Župane, ki so novembra 2007 prejeli vabilo za udeležbo na konferenci organizatorji ponovno vabijo, da se dogovorijo s svojimi strokovnimi službami in zunanjimi sodelavci o sodelovanju na priložnostni razstavi. Namen razstave je pokazati širši javnosti, kako se v Sloveniji strateško načrtuje razvoj javnega prostora in kakšni so izbrani rezultati načrtovanja v praksi. V tem projektnem delu so k oddaji predlogov za sodelovanje na razstavi vabljeni tudi posamezni načrtovalci. Razstava bo podlaga za okroglo mizo na kateri bodo župani in njihovi sodelavci lahko soočili svoja stališča do načrtovanja in urejanja javnega prostora. Razstava bo dokumentirana in se bo odvisno od odziva udeležencev selila tudi v druge kraje po Sloveniji. Navodila za pripravo razstavnega gradiva so v priponki. Kontaktna oseba: Sergej Hiti.

Konferenca s spremljajočimi dogodki bo zaznamovala prvo uradno praznovanje meseca krajinske arhitekture v Sloveniji. V času predsedovanja Slovenije Evropski uniji bo DKAS uradno napovedalo vsakoletno praznovanje meseca krajinske arhitekture. Dogodek bo zato tudi priložnost za prvi uradni obisk predstavnikov evropske zveze krajinskih arhitektov (EFLA) v Ljubljani.

Strokovni svet konference: prof. Catharine Ward Thompson, prof. Dušan Ogrin, prof. dr. Ana Kučan, mag. Maja Simoneti, prof. Janez Koželj, dr. Matjaž Uršič

Organizacijski odbor: Sergej Hiti, Jelka Hudoklin, Urška Kranjc, Ana Kučan, Tanja Maljevac, Darja Matjašec, Maja Simoneti, Maša Šorn, Gaja Trbižan in Tina Verbič

Medijska podpora: Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo
Internetna stran: www.dkas.si

Organizacijski odbor konference Odprt javni prostor