Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Stališče krajinskih arhitektov v povezavi Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, pogled na organiziranost stroke

18. marec 2007

Krajinski arhitekti so v Evropi aktivni na različne načine, z licencami in brez njih, povezani v samostojne in mešane zbornice ter podobne asociacije. V Nemčiji (www.bak.de) je zbornično delo organizirano podobno kot v Sloveniji, predsednik zvezne zbornice, je trenutno krajinski arhitekt profesor Arno Schmid:

"The Federal Chamber of German Architects (BAK) in Berlin is the umbrella organisation of the Architects Chambers of the 16 German Länder - bodies of public law. BAK represents nationally and internationally the interests of more than 118,000 working architects (as of January 1st 2006). Among them a majority of 86.8 per cent works as construction architects, 5.6 per cent work as landscape architects, 4.5 per cent are registered as interior designers and 3.2 per cent as urban planners.
The designations "architect", "interior architect", "garden and landscape architect"; and "urban planner" are protected by the rules and regulations of the Architects Chambers of the Länder. Only those who are registered in the relevant Architects' Chamber are allowed to be entitled. Every registered architect receives the "Deutsches Architektenblatt" (DAB), the monthly official periodical of the BAK."


V Veliki Britaniji delujejo krajinski arhitekti pod okriljem svoje organizacije (www.landscapeinstitute.org)

"The Landscape Institute is the Royal Chartered body for landscape architects, professionals who inspire people to expect the best from the natural and built environments. Parks, streets, regeneration, waterways and open space - this is the work of landscape architects. We are a charitable body working to enhance and conserve our landscapes whether rural, urban or coastal."

Slovenski krajinski arhitekti smo ponosni na to, da lahko strokovno znanje potrdimo tudi z licenčnim izpitom in prevzemamo odgovornost za strokovne inženirske rešitve. Povezovanje z drugimi strokami je krajinskim arhitektom blizu, ker so izobraženi tako, da v svoje rešitve vključujejo znanja drugih strok in tudi druge strokovnjake. Sodelovanje v ZAPS smo krajinski arhitekti zato sprejeli kot samoumevno organizacijsko obliko v dobro kakovosti prakse in promocije strokovnega dela.

V preteklih letih je organizacija v kakršno se je zaenkrat razvila ZAPS večkrat delovala v nasprotju z našimi pričakovanji. Predvsem je način dela absolutno favoriziral arhitekte, kljub našemu opozorilu, da je sodelovanje več strok v zbornici lahko samo prednost za kakovostno prakso. Favoriziranje ene stroke je v posameznih primerih mejilo na žaljivo in razkrivalo skrajno nenaklonjenost drugim strokam, njihovim kompetencam in znanju, ki ga v urejanje prostora prinašajo. Še posebej nezadovoljni smo bili krajinski arhitekti v času sprejemanja nove zakonodaje kjer se je vodstvo ZAPS po naši presoji obnašalo skrajno ambivalentno, sodelovalo pri povzročanju posredne škode v urejanju prostora in ni izkoristilo znanja in možnosti, ki jih predstavljajo člani in stroke, ki jih zastopa.

Krajinski arhitekti imamo kot mlada stroka, ki se je v zadnjih štirih desetletjih lepo dokazala v praksi, znano angažiran odnos do strokovnega nastopa in družbene odgovornosti zato se bomo na predlagane zakonske spremembe za organizacijo delovanja odzvali v skladu z možnostmi. Sodelovanje nam je lastno, vendar vanj ne bomo več pristajali za vsako ceno. Ugotavljamo, da je vodstvo ZAPS tudi v času, ko so zaživele razprave okoli novega predloga ZAID, ponovno zanemarilo moč povezovanja in oblikovanja skupnih stališč in nastopilo iz stališča brezprizivno pristojnega za podajanje stališč v javnem interesu.

Krajinski arhitekti se vedno zavzemamo za medsebojno spoštovanje, bogatenje virov in povezovanje. V tem smislu bomo ravnali tudi v prihodnje.


mag. Maja Simoneti, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 0863 KA in ZAPS 0024 P / predsednica DKAS in članica skušpščinskega sveta ZAPS v predhodnem sklicu

Marsela Podboj, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 0940, predsednica matične sekcije KA pri ZAPS