Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Program konference Odprt javni prostor

Galerija Riharda Jakopiča, Slovenska 5; Ljubljana

9. april 2008

19.00 Otvoritev razstave - Načrti za ureditve javnega prostora


10. april 2008 - Sporočila mednarodne prakse

08.00 Registracija udeležencev

08.30 Pozdravni nagovori:

mag. Maja Simoneti, predsednica Društva krajinskih arhitektov,
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana,
prof. dr. Davorin Gazvoda, predstojnik Oddelka za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani


9.00 - 17. 00 predavanja in razprave z odmori
 • Robert Holden
 • Marc Treib: Alone Together
 • Edward Robbins
 • Catharine Ward Thompson
 • Henry Bava
 • Fieldwork: : Triennial of contemporary Europan landscape architecture
 • Martin Søberg: Public Open Form And Space
 • Pieter Van den Berk: The use and benefits from semi mature trees and shrubs
 • Antonio Poças: The work of PROAP
 • Sofijska deklaracija o mestnih zelenih površinah/The Sofia declaration for urban green spaces

11. april 2008

9.00 - 15.00 predavanja in razprave z odmori
 • prof. dr. Janez Marušič
 • dr. Barbara Goličnik
 • mag. Ina Šuklje Erjavec
 • Jurij Sadar
 • Romana Kačič
 • Špela Verovšek
 • mag. Katja Žagar
 • Aleksander Ostan, Marija Prašin Kolbezen
 • Nataša Bučar Draksler, Danilo Kozoderc
 • Alenka Korenjak
 • Nevenka Koprivšek
 • Miranda Veljačić, Dinko Peračić
15.00 Okrogla miza
 • Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana
 • Srđan Škunca, Mestna uprava, Reka, Hrvaška
 • Jože Mermal, Direktor uprave BTC, Ljubljana,
 • dr. Matjaž Uršič, Fakulteta za družbene vede
 • Izidor Jerala, Mestna občina Novo mesto
 • Matevž Čelik, Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo Ljubljana
 • Boštjan Vuga, SADAR VUGA Arhitekti
 • prof. dr. Ana Kučan, AKKA, Oddelek za krajinsko arhitekturo, BF
 • prof.dr. Andrej Rus, Fakulteta za družbene vede
Moderatorka: mag. Maja Simoneti, LUZ, d.d.

17.00 Zaključek konference