Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Razgrnitev novih prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana

23. april 2008

V času od 22. aprila do 30. maja 2008 v Ljubljani poteka javna razgrnitev novih prostorskih aktov. Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana bo sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela in bo po sprejetju nadomestil Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000.

Javna razgrnitev je zasnovana tako, da se bodo zainteresirani meščani in ustanove lahko dobro seznanili z gradivi. Mestna občina se zaveda pomena novega prostorskega načrta in zato poleg razgrnitev na sedežih četrtnih skupnosti ponuja obravnave za vse četrtne skupnosti, tematske obravnave in razstavo v Jakopičevi galeriji, ki na enem mestu omogoča vpogled v vse sestavine aktov in nekatere strokovne podlage. Prvič v zgodovini je pregledovanje pripravljenih aktov omogočeno tudi prek spleta. Razgrnitev je pospremljena z tematsko izdajo časopisa Ljubljana, na razstavi v Jakopičevi galeriji so na razpolago zloženke in usposobljeni vodniki.

Cilj pripravljavca je privabiti k ogledu in presoji novih aktov čim več meščanov, ker bodo po sprejetju tega akta praktično vsi prostorski posegi izvajani skladno z njim. Želja mestne občine je, da meščani dobro izkoristijo pravico do seznanitve z načrtovanimi posegi in izrazijo svoja stališča v času, ki je tovrstnim razpravam namenjen. Tudi pripombe lahko meščani podajo na več načinov: na mestu razgrnitve, po pošti in po spletu.

Razstava je brez dvoma posebej zanimiva za prostorske načrtovalce, ki lahko na enem mestu proučijo vse sestavine novega občinskega prostorskega načrta ter se seznanijo z dokumentom, ki bo vodil izvedbo posameznih posegov in ureditve v mestu. Za krajinske arhitekte, študente in praktitke, bo po vsej verjetnosti izvedena posebna predstavitev novosti v aktu.

Uredništvo