Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Krajinski arhitekti o novih prostorskih načrtih za prestolnico

26. maj 2008

Upravni odbor Društva krajinskih arhitektov Slovenije poziva svoje člane, da posredujejo pripombe na javno razgrnjen OPN za Mestno občino Ljubljana. Ta dokument je za stroko pomemben iz več vidikov. Strokovne rešitve in načela, ki jih uveljavljata SPN in IPN MOL bodo namreč, zaradi kompleksnosti problemov in rešitev, vplivale tudi razvoj stroke, terminologije in na rešitve v drugih krajih ter tako imele širok vpliv na kakovost prostorskega načrtovanja in bivanja v slovenskih naseljih.

Gre za ambiciozen prostorski akt, ki je nastajal dolgo časa in v katerega pripravo je bilo med drugim vpletenih veliko krajinskih arhitektov različnih generacij. Zeleni sistem Ljubljane so krajinski arhitekti pomagali oblikovati že v začetku osemdesetih let za danes še veljavni dolgoročni načrt mesta: Ljubljano 2000. Na akademski in praktični ravni pa so ga v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana intenzivno razvijali vse od začetka devetdesetih let. Razvoju ideje je možno slediti skozi različne izdelke, raziskovalna poročila in strokovne podlage ter povzeto v Prostorski zasnovi Ljubljane.

Končni rezultat tega dela je razviden iz novih dokumentov, ki so ta mesec razgrnjeni na razstavi v Jakopičevi galeriji. Tam je bila v petek 23. maja pripravljena predstavitev rešitev za študente tretjega in četrtega letnika krajinske arhitekture, goste Oddelka za krajinsko arhitekturo in zainteresirane člane DKAS.

mag. Ina Šuklje Erjavec in dr. Barbara Goličnik iz Urbanističnega inštituta RS ter izdelovalke tematskih vsebin za IPN iz podjetja LUZ, d.d. Urška Kranjc, Bojana Bajželj in Karla Jankovič so zbranim predstavile rešitve v novih prostorskih aktih in odgovarjale na vprašanja. Med zanimivejšimi momenti je gotovo proces "erozije" ideje, ki sledi usklajevanju interesov od strokovne podlage do strateškega in izvedbenega načrta.

Srečanje je bilo uvod v oblikovanje skupnih pripomb društva na javno razgrnjene dokumente, ki morajo biti posredovane pripravljavcu do 30. maja 2008. Društvo bo namreč še do sredine tedna zbiralo posamezne pripombe in potem oblikovalo skupno besedilo pripomb.

E-razgrnitev novih prostorskih aktov MOL

Dodano: Dopis DKAS Mestni občini Ljubljana: Pripombe na javno razgrnitev OPN MOL z dne 30.05.2008.

Maja Simoneti, predsednica DKAS