Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

16. letna skupščina DKAS

2. september 2008

16. letna skupščina DKAS bo 11. septembra ob 18.00 v dvorani MZP, Langusova 4, Ljubljana

Upravni odbor DKAS vabi svoje člane, krajinske arhitekte in študente krajinske arhitekture na redno letno skupščino. Skupščina je posebnega pomena za nadaljnje delo DKAS, ker bo na njej izvedeno glasovanje o spremembah statuta in predstavljen program dela za prihodnje leto.

UO posebej vabi k sodelovanju mlajše kolege in študente in jim ponuja priložnost, da s svojimi zamislimi in znanjem prispevajo k predstavljanju stroke, utrjevanju ugleda in prepoznavnosti stroke ter strokovnem povezovanju. V ta namen UO predlaga tudi ustrezno dopolnilo statuta.

Predlog dnevnega reda na skupščini:

  1. Imenovanje delovnega predsedstva
  2. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
  3. Pozdrav predstavnika študentov
  4. Poročilo o delu - programski del
  5. Finančno poročilo, finančni program, višina članarine 2008
  6. Poročilo nadzornega odbora
  7. Poročilo častnega razsodišča
  8. Predlog programa za leto 2008/2009
  9. Predlog za sklic volilne skupščine 2009
  10. Razno

Priponka: Poročilo o delu UO DKAS - programski del, pdf

UO DKAS