Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Sklepi septembrske skupščine DKAS

20. oktober 2008

Skupščina DKAS je potrdila opravljeno delo in začrtan program dela društva. Sklepčnost je bila zagotovljena s prisotnostjo tretjine članov. Po statutu je član z glasovalno pravico tisti, ki plača članarino za tekoče leto. Zadnja članarina DKAS se je plačevala za leto 2007, plačalo jo je 75 od 115 članov.

Skupščina je sprejela 12 sklepov:

 1. Vsem članom, ki niso plačali članarine za leto 2007, preneha članstvo v DKAS.
 2. Člane, ki jim je prenehalo članstvo, se obvesti, da jim bo članstvo ponovno vzpostavljeno takoj, ko plačajo članarino za leto 2007 in 2008.
 3. Spremembe statuta se soglasno sprejme z dnem 11. september 2008. UO poskrbi za posredovanje novega statuta Upravni enoti in objavo besedila v slovenščini in angleščini na internetni strani društva
 4. Poročilo o delu je soglasno sprejeto.
 5. Finančno poročilo je soglasno sprejeto.
 6. Poročilo nadzornega odbora je soglasno sprejeto.
 7. Poročilo častnega razsodišča je soglasno sprejeto.
 8. Višina članarine za leto 2008 je 50 EUR za stalne člane in 25 EUR za nove člane. Zvišanje je namenjenu plačilu članstva DKAS v IFLA/EFLA.
 9. Položnice za leto 2008 se pošlje do konca oktobra. Plačilo članarine se pričakuje do konca leta 2008.
 10. Program za leto 2008/2009 je soglasno sprejet.
 11. Nataša Bratina Jurkovič prevzame nalogo, da bo obdobno poročala o dogajanju na področju Konvencije o krajini ter Civilscape-a.
 12. Volilna skupščina DKAS se organizira septembra 2009.
Več podrobnosti in vsebino programa dela DKAS za leto 2008/2009 najdete v zapisniku.

UO DKAS