Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Pismo ministru brez odgovora

26. marec 2009

UO DKAS je februarja letos, v skladu z najavo ministra Karla Erjavca, da bo vzpostavil dejavno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, sklenilo nanj nasloviti pismo s predstavitvijo in vabilom k srečanju.

Vsebina pisma se veže tudi na oceno stanja v urejanju prostora in poziv ministru, da ukrene vse potrebno zato, da bosta Predsednik Vlade Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije prisluhnila argumentom, ki v okoliščinah gospodarske krize, podnebnih sprememb in energetske krize govorijo v prid prenove in dopolnitve strateških razvojnih aktov in z njimi povezanih instrumentov izvajanja integralne in še posebej prostorske politike razvoja.

DKAS poziva ministra, da pravočasno zagotovi urejanju prostora in prostorskim razsežnostim razvoja Slovenije vstop v razvojno razpravo in prepreči, da bi v času recesije sprejemali enostranske in, ali za prostor kakorkoli škodljive ukrepe. V tem oziru se poziv DKAS pridružuje pozivu Slovenskega društva evalvatorjev, ki je s somišljeniki pozvalo odgovorne v državi naj za zavarovanje splošne družbene blaginje nemudoma zagotovijo pogoje za pravočasno in celovito presojo razvojnih politik.

Pismo ministru z dne 09.02.2009


Maja Simoneti, predsednica DKAS