Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Razstava o tujerodnih rastlinskih vrstah

22. april 2009

V sredo 22.04. 2009 ob 17h bo v razstavnih prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije odprta razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja. Razstava je nastala v okviru projekta Thuja, ki ga izvaja Zavod Symbiosis. Ta dobrodošla informativno izobraževalna razstava bo v Prirodoslovnem muzeju gostovala do 22. junija 2009.

Tujerodne so vrste rastlin in živali, ki so k nam prinešene od drugod in se zaradi tega, ker jim življenjski pogoji v Sloveniji prijajo zelo hitro širijo. Zaradi hitrega in nenadzorovanega širjenja v prostor, predvsem pa zaradi sočasnega izpodrivanja domorodnih vrst se tujerodnim vrstam pripisuje škodljiva invazivnost. Invazivne vrste ogrožajo biotsko pestrost in so v prostoru nezaželene zato se je saditvi tujerodnih invazivnih sort rastlin priporočljivo dosledno izogibati povsod, tudi v nadzorovanih okoljih vrtov in parkov, ter jih z ustreznimi vzdrževalnimi ukrepi dosledno izločati iz prostora.

V zadnjih letih se škodljivih učinkov tujerodnih vrst vedno bolj zavedamo in zato te sicer uporabne in zanimive rastline, ki so grožnja za domorodne vrste, zamenjujemo z domačimi vrstami s sorodnimi značilnostmi.

Med precej dobro znanimi in zelo razširjenimi vrstami sta v naših naseljih na primer japonski dresnik in pajesen. Prva se kot zelnata do dva metra visoka rastlina bohoti na pasovih nevzdrževanih zemljišč ob cestah, zgradbah in vodotokih, drugi se pojavlja kot samoraslo drevo že v skrajno omejenih pogojih razpok v poškodovanem tlaku. Medtem ko predvsem pajesen mnogi puščajo rasti kot zaželeno samo zasajeno drevo, pa se nezaželenosti japonskega dresnika, vsaj profesionalni vzdrževalci, bolje zavedajo, a so pri njegovem odstranjevanju kljub vsemu nedosledni.

Tujerodne vrste se zaradi nizke stopnje zavesti o njihovi škodljivosti in slabega poznavanja tehnik zatiranja hitro in nenadzorovano širijo na zelene površine v naseljih in tudi v kulturno krajino. Poznavanje tujerodnih vrst, njihovih učinkov na domorodne vrste in predvsem tudi poznavanje načinov za iztrebljanje in preprečevanje njihovega širjenja zato sodi med splošno potrebno znanje, ki pa je še posebej pomembno za vse, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora, od načrtovalcev do vzdrževalcev, lastnikov vrtov in najemnikov vrtičkov.

Zainteresiranim je poleg razstave več informacij dostopnih tudi preko spletnih strani projekta in v izobraževalni brošuri.

Maja Simoneti, predsednica DKAS