Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Drevnina v javnih nasadih

24. april 2009

Botanični vrt v Ljubljani organizira 6. maja ob 18.00 predavanje profesor dr. Aleksandra Šiftarja z naslovom: Izbor, uporaba in vzdrževanje drevnine v javnih nasadih. Predavanje bo v predavalnici Botaničnega vrta na Ižanski 15.

V zadnjih letih smo tudi v Sloveniji priča trendu prenavljanja javnih nasadov, drevoredov in parkov v naših naseljih, ki tako kot nove ureditve potekajo v tehnološko in okoljsko zahtevnih pogojih, ki zdravi rasti in razvoju drevnine niso posebno naklonjeni. vpleteni v te posege v zahtevnih pogojih in ob notorično skromnih sredstvih znajdejo različno dobro. Stabilnih sistemov urejanja in dela z javno drevnino, ki vključujejo strateške principe urejanja in nege ter operativne naloge rednega in investicijskega vzdrževanja, ukrepe zaščite, nadomestnih in novih saditev ob novogradnjah in prenovah večina slovenskih občin še zdaleč ni vzpostavila.

V veliki meri so drevoredi in druga javna drevnina v slovenskih naseljih dediščina preteklih vlaganj. O dotrajanosti in novih ureditvah se na sistemski ravni ne razpravlja veliko, čeprav je zavest o vlogi drevja v grajenem okolju vedno večja in pobud za nove nasade in prenove ne manjka. Kako ravnati, da bodo nove zasaditve kar se da učinkovite, da bodo drevesa vplivala na kakovost bivanja in preživela v oteženih rastnih pogojih urbanega okolja, je vprašanje, ki se nam zato postavlja vedno pogosteje. Mnogi krajinski arhitekti se s temi vprašanji redno obračamo na starosto slovenskih specialistov za okrasne rastline in tako s pomočjo profesor Šiftarja rešujemo najzahtevnejše naloge v svojih praksi.

Profesor Aleksander Šiftar, dolgoletni direktor Vrtnarstva Murska Sobota in predavatelj na Biotehniški fakulteti je s svojimi knjigami, predavanji in nasveti gotovo eden najboljših možnih svetovalcev za načrtovanje in urejanje trajno kakovostnih nasadov javne drevnine. Njegovo predavanje je, glede na mnogotere razvojne načrte v naših naseljih in velika pričakovanja, ki jih glede kakovosti bivanja in ozelenitve javnega prostora goji javnost, napovedano v zelo primernem času.

Maja Simoneti, predsednica DKAS