Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Publikacija o izvajanju krajinske konvencije v Sloveniji

12. maj 2009

Konec leta 2008 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo publikacijo “Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji”. Pobudnik izdaje je bil Sektor za zavarovana območja oziroma Jelena Hladnik kot predstavnica Slovenije za Evropsko krajinsko konvencijo (EKK).

V publikaciji je poleg predstavitve Evropske konvencije o krajini, velik del namenjen predstavitvi opravljenega dela na področju krajinske arhitekture oziroma izvajanju konvencije na vseh področjih – prostor, okolje, kultura, kmetijstvo in gozdarstvo, izobraževanje – univerza, oddelek za Krajinsko arhitekturo, mednarodno sodelovanje in delovanje nevladnih organizacij, kjer je posebej predstavljeno tudi Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. S publikacijo želi Ministrstvo za okolje in prostor, kot odgovorno za izvajanje ratificirane konvencije v Sloveniji, promovirati varstvo in razvoj krajine na vseh področjih delovanja.

Urednica publikacije je Jelena Hladnik, besedilo in oblikovanje pa sta delo mag. Nataše Bratina Jurkovič. Publikacija je izšla v slovenskem jeziku v nakladi 1000 izvodov in je brezplačna in namenjena ozaveščanju stroke, politikov in širše javnosti.

Nekaj tiskanih izvodov publikacije je še na voljo na naslovu DKAS in pri Jeleni Hladnik na ministrstvu. Publikacija pa je za individualni natis dostopna tudi v elektronski verziji, v pdf obliki.

Besedilo konvencije in strani Sveta Evrope o Evropski konvenciji o krajini

Maja Simoneti, predsednica DKAS