Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Krajina - aktualna prostorska praksa

Studio AKKA (Ana Kučan, Luka Javornik) v sodelovanju z Mestnim muzejem v Ljubljani,
oblikovanje razstave: studiobotas


Otvoritev: 03.09.2009 ob 19h

Razstavni projekt razmišlja o oblikovanju krajine kot abstrahiranju geografskih in družbenih prvin odprtega javnega mestnega prostora, predvsem kadar je njegov sestavni del tudi narava. Oblikovana krajina je dvojec prostora in časa; značilna je težnja po vzdrževanju oblike, ki je funkcionalna, ki nekaj sporoča, značilna pa je tudi intrinzična težnja naravnih sestavin po lastnem razvoju, kar pomeni stalno uhajanje nadzoru, vedno določeno količino nepredvidljivosti. Ali je v tej nedorečenosti danes njen potencial? Vsaka oblikovana krajina je poskus odkriti nekaj novega v tem odnosu, izkoristiti ta odnos za novo stvarnost.

Poudarek je usmerjen v mestno krajino, ki jo razstava predstavlja kot fenomen človekovega in naravnega akcijskega prepleta. Mestno krajino prikaže kot neločljiv del urbanega prostora, ki je pretežno javni prostor, kar je tudi predmet našega zanimanja. Javni prostor je prostor igre, tiste igre, ki je bistvena za razvoj svobodnega in odgovornega posameznika in družbe. Pojem prostor igre je blizu pojmu krajina. Pojem krajina ima veliko ne povsem oprejemljivih pomenov, tudi v našem jeziku; zato je ta pojem, v smislu inetrpretacije, odprt pojem, pojem, ki ponuja mnogo več možnosti, ne da bi vnaprej določil oblike igre, ki se lahko v prostoru igre zgodijo. Zato ne le kot otroci, temveč tudi kot odrasli potrebujemo dobro oblikovane prostore za igro, kraje, ki so odprti v vseh pogledih, ki dopuščajo, da se razvije fizična in miselna igra. Prostor igre ni le stvarni, temveč je tudi mentalni prostor.

Namen razstave je prispevati nove impulze v smeri razvoja urbane kulture in odpreti razmisleke o humanizaciji javnega urbanega prostora. Iz galerijskega prostora se razstava odpira navzven, pronica skozi okna in aktivira prostor trga pred galerijo. Razstavo spremljata dve predavanji. Na prvem, 10. 09. 2009 ob 19h, bo Barbara Goličnik predstavila možno povezavo med raziskovanjem in prakso v krajinski arhitekturi, na drugem, 17. 09. 2009 ob 19h pa bo Maja Simoneti predstavila prizadevanja za zagotavljanje odprtega prostora v mestih na planski ravni. Takrat bo razstava odprta do 21h.

Krajinska arhitektura in njen prispevek h kulturi oblikovanja prostora in celovitosti pojma urbanost je tema, ki je pri nas premalo poudarjena. Zanimanje javnosti za potencial krajinske arhitekture pri oblikovanju kakovostnejšega bivalnega okolja se je v zadnjih letih vendar povečalo, zato, ob možnosti predstavitve avtorskega pristopa vidimo razstavo in spremljajoče dogodke tudi kot priložnost, da se razpre polje razprave o sodelovanju med strokami za oblikovanje celovitejših in bolj ubranih javnih odprtih prostorov, v katerih bivamo.

Vabilo na razstavo

Studio AKKA