Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Poziv k odgovornemu ravnanju s prostorom

11. februar 2010

Spoštovani člani, pozivam vas k podpori poziva, ki so ga v okviru ZAPS pripravili prostorski načrtovalci, da bi z njim odprli širšo razpravo o problematičnih razmerah na področju urejanja prostora v Sloveniji.

Če se strinjate s stališči, ki so navedena v pozivu, na naslov zaps@zaps.si pošljite kratko e-sporočilo z vsebino: Podpiram poziv! ter dodajte svoja ime in priimek. V kolikor želite sooblikovati stališča društva do razmer in predloge za spremembe nam svoje mnenje posredujte na info@dkas.si.

Spodaj objavljamo spremni dopis k pozivu, za več informacij pa obiščite spletno stran www.zaps.si.

Lep pozdrav,

dr. Barbara Goličnik Marušić, predsednica DKAS

Spoštovani kolegi!

Prostorski načrtovalci, arhitekti, krajinski arhitekti, geografi, geodeti, gradbeniki in nekateri drugi strokovnjaki, ki sodelujemo v urejanju prostora smo se preteklo jesen nekajkrat zbrali ob različnih priložnostih in kritično razpravljali o razmerah v urejanju prostora. Rezultat teh dogodkov je bila neformalna organizacija skupine za javni poziv za spremembe v urejanju prostora pri ZAPS.

Sicer ne nujno enotni v vseh pogledih na prostorsko realnost v Sloveniji smo sklenili, da je z dogodki v januarju stanje dozorelo in da se stroka ne more več umikati soodgovornosti za razmere, ki na dnevni ravni polnijo medije in postajajo tema najrazličnejših zapisov in interpretacij.

Zavedamo se, da so prostorski akti in gradnje v prostoru tudi rezultat našega dela, vendar tudi, da rezultati našega dela še zdaleč niso optimalen odsev našega znanja. Zato nas skrbi za stanje v prostoru, za prihodnji razvoj našega poselitvenega tkiva, arhitekture in krajine. Razmere so po naši presoji odraz nakopičenih sistemskih težav in nezadostne zavezanosti družbe in posameznikov trajnostnemu razvoju in so slika splošne nizke ravni prostorske kulture v Sloveniji. Stanje, kakršnega smo v trenutnih okoliščinah urejanja prostora sposobni zagotavljati, stroko skrbi tako zelo, da zanj ni več pripravljena prevzemati soodgovornosti. Naše znanje nam omogoča napovedovanje sprememb, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in družbenih in prav to nas zavezuje, da glasno opozorimo na nevzdržnost razmer v urejanju prostora, na nujen zasuk k odgovornemu in vključujočemu modelu urejanja prostora in doslednemu javnemu in preglednemu vrednotenju prostorskih razsežnosti vseh razvojnih odločitev.

V duhu zapisanega smo pripravili javni poziv za politično in širšo javnost. Vabimo vas, da se javnemu pozivu pridružite in tako podprete pobudo za spremembe na področju urejanja prostora s ciljem, da povezani povečamo slišnost tega poziva in zagotovimo kritično maso idej in rešitev, potrebnih za spremembe. Poleg podpisa vas vabimo, da k javnemu pozivu prispevate tudi posebno stališče vaše organizacije ali dodate oseben pogled na stanje v urejanju prostora.

Poziv bomo javno predstavili na posvetu v Državnem svetu 25. februarja 2010, na katerega vas že zdaj vabimo in kjer boste imeli tudi priložnost predstaviti svoje poglede. Naša ideja je, da bo javnemu pozivu sledil niz dogodkov, ki naj bi prispevali čim več različnih pogledov na razmere, ki bodo na svojstven način, skozi razstave, prispevke in razprave ilustrirali stanje ter predstavili možne rešitve razmer. Vabimo vas, da v tem duhu razvito prireditev ali dogodek najavite čim prej in se tako aktivno pridružite javnemu pozivu za spremembe.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:Vabimo vas, da svoj podpis in stališče posredujete na e-naslov: zaps@zaps.si

Skupina ZAPS za poziv za spremembe v urejanju prostora:
Izidor Jerala, mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar, mag. Maja Simoneti, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Liljana Jankovič Grobelšek, Leon Kobetič, Aleksandra Geršak Podbreznik, Karla Jankovič, Borut Bončina


in

mag. Andrej Goljar, predsednik ZAPS