Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Čas je za spremembe v urejanju prostora

30. marec 2010

25. februarja 2010 je bilo na posvetu "Čas je za spremembe v urejanju prostora" v Državnem svetu RS predstavljeno stališče DKAS o stanju sistema urejanja prostora. Izvleček stališča si lahko preberete v nadaljevanju, celoten tekst pa v priponki.

Krajini zagotoviti ustrezno prostorsko politiko

Slovenija se je po vsaj desetletju neustreznega vodenja prostorske politike znašla v krizi, ki je privedla v velika neskladja v prostoru. Stanje v prostoru zasluži še slabšo oceno od ocene v letu 2001, ki je bila izdelana na Ministrstvu za okolje in prostor. Za to je v večji meri kriv pravni nered, nizka raven javnega diskurza in nesposobnost države, da prizna prostor kot enega od ključnih dejavnikov naše samobitnosti in vira za dolgoročni razvoj države. Prispevek posebej izpostavlja skrb za krajino in problematiko, povezano z njo. Kljub ratificirani konvenciji o krajini je Slovenija zavrla delovanje na področju urejanja krajine in celo ovrgla že vzpostavljanje kakovostne in utečene prostorske instrumente. Zato je nujno, da se varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine zakonsko uredi ter da se spodbuja ozaveščanje širše javnosti o vrednotah in pomenu krajine tako skozi proces izobraževanja kot v medijih, saj so kakovostne krajine potencial za kreativno bivalno in delovno okolje ter magnet za razvoj konkurenčnega gospodarstva.

Nataša Bratina Jurkovič, mag. Jelka Hudoklin, Darja Matjašec, mag. Ina Šuklje Erjavec