Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Odziv DKAS na aktualne dogodke v Lipici

14. maj 2010

Društvo krajinskih arhitektov je s presenečenjem ugotovilo, da je predsednik Vlade RS Borut Pahor po seji vlade 11. 5. 2010 v Lipici napovedal, da se vlada zavzema za razvoj golfa v Kobilarni Lipica. Ureditev polnega igrišča za golf na območju posestva Lipica je prepoznana kot sporna, ker je v popolnem nasprotju z varstvom lipicanca in kulturne krajine ter s prizadevanji za vpis Kobilarne Lipica na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine.

DKAS je na to dejstvo opozorilo Pahorjevo Vlado ob njenem nastopu novembra 2008 ter predlagalo sprejem odločitve o tem, da se prepreči nadaljnji razvoj golfa na zavarovanem območju Kobilarne. Predlog je bil osvojen in je povzet v koalicijski pogodbi.

Agonija Lipice očitno ni samo posledica tega, da manjka razvojnih sredstev za prenovo ključnih objektov Kobilarne, temveč gre tudi za nerazumevanje vodilnih o tem, kakšne dejavnosti lahko vzpodbudijo dinamiko razvoja na tej izjemni lokaciji. Namesto izgubljanja energije v razpravah, kaj je bolj pomembno: razvoj golfa, katerega posledica je zmanjševanje območij, namenjenih vzgoji konj, ter sprememba značilnosti varovane kulturne krajine, ali ohranitev celovitosti izjemne kulturne krajine pašnikov in konjske črede Kobilarne Lipica, ki predstavlja nacionalno bogastvo, bi odgovorni na ravni vlade, resornih ministrstev in zaposlenih v Kobilarni že davno lahko oblikovali celostni in strukturno pestrejši program razvoja, ki bi krepil vrednote Kobilarne.

Pozivu DKAS za ohranitev celovitosti varovane lipiške kulturne krajine se je v letu 2006 pridružilo 500 podpisnikov. Od takrat je DKAS vztrajalo pri prizadevanjih za ohranjanje vrednot zavarovane kulturne krajine in tako bo ravnalo tudi v bodoče.

Na predsednika vlade in pristojna ministrstva bo DKAS, kot odziv na izrečene izjave, naslovilo pobudo za dosledno varstvo in razvoj kulturnega spomenika in vprašanje kompetenc za vodenje razvoja te izjemne dediščinske krajine, ob tem pa bo sledilo razvoju dogodkov v Lipici in sproti opozarjalo na vprašanja odgovornosti za nacionalno dediščino.

DKAS