Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Okrogla miza ''Strokovne podlage v prostorskem planiranju''

10. november 2010

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL in Zveza geografov Slovenije vabita na okroglo mizo posvečeno 80. letnici profesorja, mentorja ter znanstvenega sodelavca akademika prof. dr. Igorja Vrišerja. Okrogla miza z naslovom "Strokovne podlage v regionalnem in prostorskem planiranju", bo v četrtek, 11. novembra, ob 16. uri v Modri sobi (5. nadstropje) Filozofske fakultete na Aškerčevi 2 v Ljubljani.

Namen okrogle mize, ki bo potekala v okviru projekta Odgovorno do prostora!, je oblikovati skupna izhodišča različnih strok in njihovih predstavnikov, s katerimi bi prispevali k reševanju odprtih strokovnih vprašanj, do katerih prihaja ob proučevanju predmeta regionalnega in prostorskega planiranja.

Razprava in sklepi so namenjeni spodbujanju dialoga in širšim strokovnim razpravam o aktivnem vključevanju regionalnega in prostorskega planiranja pri sprejemanju odločitev o prihodnjem razvoju Slovenije.

Po uvodnem pozdravu predstojnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Jerneja Zupančiča in predsednika Zveze geografov Slovenije dr. Mateja Gabrovca in prodekana Filozofske fakultete prof. dr. Andreja Černeta bo o namenu srečanja in o slavljencu, akademiku prof. dr. Igorju Vrišerju spregovoril prof. dr. Andrej Černe.

Nato bodo predstavniki strokovnih društev predstavili svoje poglede na strokovno problematiko regionalnega in prostorskega planiranja:
- dr. Aleš Mlakar v imenu Društva krajinskih arhitektov Slovenije,
- prof. dr. Andrej Pogačnik v imenu Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije,
- Jože Kos Grabar v imenu Zveze geodetov Slovenije,
- dr. Marjan Ravbar v imenu Zveze geografov Slovenije.


Sledila bo razprava ter sprejem sklepov, ki bodo predstavljeni drugim partnerjem v okviru projekta Odgovorno do prostora! in širši javnosti.

Podobno srečanje je DKAS organiziral v letu 2005, zbornik posveta je dostopen na povezavi.

uredništvo
Datoteke