Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Nagrada Sveta Evrope s področja urejanja krajine za leto 2011

3.12.2010

Ministrstvo za okolje in prostor RS na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št. 74/2003) (razpisna dokumentacija - RD priloga 1) in Resolucije CM/Res(2008)3 (RD priloga 2) o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope s področja urejanja krajine za leto 2011. Izbrano delo bo v letu 2011 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Nagrado podeljuje Svet Evrope predvidoma oktobra 2011. Nagrada je bila prvič podeljena septembra 2009 in sicer Franciji za delo »Parc de la Deûle", Lille Métropole (Slovenija je dobila posebno priznanje za izjemnost dela »Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji«, ki ga je izdelal Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani). povezava

Rok za oddajo del za izbor je 22. december 2010, na strani MOP je na voljo razpisna dokumentacija.

uredništvo