Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Nagrada in priznanja za dela s področja krajinske arhitekture

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, na osnovi 2. Člena Pravilnika o nagradah in priznanjih DKAS

objavlja javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj

za dela s področja krajinske arhitekture, to je, dela s področja prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja in teorije krajinske arhitekture v obdobju od leta 1976 do 2011.

Podati je mogoče predloge za nagrado za življenjsko delo, priznanje za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke ter priznanje za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu. Predloge za nagrade in priznanja lahko posredujejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne organizacije, strokovna združenja, gospodarske družbe in posamezniki ter organi Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Predlogi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Vsebovati morajo: opis dela / del, ime avtorja / avtorjev, strokovno utemeljitev predloga, bibliografijo kandidata, biografijo in bibliografijo, življenjepis kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo oziroma večletno aktivnost v stroki.

Predloge v dveh izvodih s priloženo dokumentacijo pošljite do 31. 08. 2011 na naslov: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – predlog za nagrado ali priznanje».

UO DKAS