Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Razpis: PLEČNIKOVA ODLIČJA za leto 2012

6. februar 2012
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.

Poleg nagrade razpisuje Sklad tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih in za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma nasploh za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.

Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta.

Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 20. februarja 2012 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. Razpisu je potrebno priložiti izjavo o avtorstvu predlaganega dela.

Plečnikova odličja za leto 2012 bo izbrala žirija, ki jo bo imenovala Skupščina sklada.

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika