Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Mesec krajinske arhitekture – april 2012

2. april 2012

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije že tretje leto zapored organizira vrsto dogodkov v aprilu, mesecu krajinske arhitekture. Letos, ko naše društvo praznuje 20. obletnico, mesec april zaznamuje še posebej bogat program z raznovrstnimi prireditvami po Sloveniji. Program prireditev je namenjen članom društva, študentom, prostorskim načrtovalcem, projektantom in različnim strokovnim službam, ki se ukvarjajo z urbanističnim načrtovanjem in še zlasti z urejanjem in vzdrževanjem javnih odprtih površin, pa tudi širši javnosti, vključno z najmlajšimi.

Serija dogodkov se bo začela s strokovno ekskurzijo v Istro in z začetkom leto dni trajajočega fotografskega natečaja na temo krajine. Sledil bo posvet v Novem mestu, ki bo podrobneje osvetlil perečo problematiko urejanja in vzdrževanja zelenih površin in opozoril na primere dobre prakse. V Ljubljani in v Velenju se bodo zvrstila predavanja z aktualnimi temami na področju krajinske arhitekture, s poudarkom na problematiki sodobnega krajinskega oblikovanja in urejanja javnih prostorov pri nas in v tujini. Mlajši publiki bo namenjena delavnica o mestnih parkih, ki bo organizirana v Severnem mestnem parku v Ljubljani.

Posebnost letošnjega aprila bosta nekajdnevna dogodka v Mariboru in v Velenju, poimenovana Mesto na dlani, ki bosta pripravljena skupaj s skupino Pazi!park in strokovnjaki za drevesa v urbanem okolju. Z dogodkoma bomo širšo javnost opozorili na pomen zelenega odprtega prostora in drevja v urbanem okolju ter na vlogo, ki jo ima vsak posameznik pri njegovem urejanju in soustvarjanju.

Z letošnjimi prireditvami in dogodki v okviru meseca krajinske arhitekture želimo prispevati k uveljavljanju in povečanju prepoznavnosti krajinske arhitekture v slovenskem prostoru. Poleg tega želimo prispevati k izboljšanju razmer na področju urejanja in vzdrževanja javnih odprtih površin v slovenskih mestih in na področju ozaveščanja javnosti in njenega vključevanja v iskanje primernih rešitev za zdravo in prijetno bivalno okolje ter za izboljšanje podobe slovenskih mest in krajin.

Vabljeni!

Upravni odbor DKAS

Povezava:
Podroben program prireditev

Datoteke:
Koledar A4 - za tisk
Koledar z opisi dogodkov