Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Stroka predlaga ministru seznanitev z načrtovanimi spremembami prostorske zakonodaje

1. junij 2012

Vlada je pretekli teden z napovedjo sprememb obeh za urejanje prostora pomembnih zakonov ZGO-1 in ZPNačrt vznemirila stroko, ki si zadnja leta posebej vztrajno in na različne načine prizadeva za zgodnje vključevanje v pripravo zakonskih rešitev.

Gradivo sprememb je bilo pretekli teden že v medresorskem usklajevanju, napovedano pa je tudi pospešeno sprejemanje. Stroko zaradi slabih izkušenj s praktično vsemi posegi v zakonodajo v zadnjih dveh desetletjih seveda poleg rešitev samih najbolj skrbi čas za javno razpravo in s tem možnost, da se predloge sprememb ustrezno izboljša in doseže njihovo učinkovitost v praksi.

Včeraj je več organizacij (Odgovorno do prostora, ZAPS, IZS, Mreža za prostor) posredovalo ministru Černaču predlog, da naj čim prej posreduje uradno gradivo sprememb zainteresiranim strokovnim organizacijam in poskrbi za možnost sodelovanja stroke pri pripravi rešitev.

Več na spletni strani OdP!

Uredništvo