Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Delavnica: Vsebinjenje (»scoping«) okoljskega poročila za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 - 2020

30. september 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje delavnico »Vsebinjenje (»scoping«) okoljskega poročila za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 - 2020« v postopku celovite presoje vplivov na okolje, in sicer dne 1. 10. 2013 od 14.00 do 16.00 ure v sejni sobi (senat) Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17.

Gre za prvo delavnico v sklopu Predhodnega vrednotenja Operativnega programa in Celovite presoje vplivov na okolje z Dodatkom za varovana območja skupine konzorcijskih partnerjev: MK projekt, d.o.o., Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Aquarius d.o.o. Ljubljana.

Oglejte si program delavnice.

Uredništvo