Za tiskalnik
Novice
IFLA Europe
 
 

Prenovljena spletna stran IFLA Europe

IFLA Europe je vzpostavila svojo lastno spletno stran, kjer so zbrane vse pomembne informacije o delovanju združenja, med drugim tudi Vizija, ki poudarja pomembnost zadev, ki se nanašajo na krajino in krajinsko arhitekturo kot fizični, socialno-ekonomski, kulturni, vizualni, idejni in prostorski kontekst evropskih skupnosti na področju komunikacij, izobraževanja in poklicne prakse.
  • Na področju komuniciranja je prioriteta razviti nove načine interaktivnih komunikacijskih instrumentov, zlasti za mlade ter vzdrževanje stikov z agencijami in strokovnimi organi na evropski ravni.
  • V sklopu izobraževanja je cilj spodbujati skupne izobraževalne smernice IFLA / IFLA Europe nacionalnim združenjem in evropskim šolam ter sodelovanje IFLA in ECLAS za spodbujanje celovitega seznama izobraževanja o krajinski arhitekturi po vsem svetu. Poleg tega se zavzema za vzpostavitev smernic združenjem, ki želijo vzpostaviti sisteme akreditacije, če še niso vzpostavljeni.
  • Na področju poklicne prakse pa je ključni cilj spodbujati evropsko direktivo o poklicni kvalifikaciji v sodelovanju z nacionalnimi združenji ter pomoč pri ustanavljanju nacionalnih združenj.
IFLA Europe