Za tiskalnik
Novice
HDKA - UPAS
 
 

Uspešna predstavitev DKAS v Srbiji

12. junij 2015

V Beogradu se je 4., 5. in 6. junija 2015 odvijalo drugo strokovno srečanje krajinskih arhitektov Hrvaške, Srbije in Slovenije z naslovom Pejzaž - Krajina - Krajobraz. Prvo srečanje je bilo lansko leto v Zagrebu v organizaciji hrvaškega društva krajinskih arhitektov (HDKA), letošnje je organiziralo društvo krajinskih arhitektov Srbije (UPAS), naslednje leto pa bo srečanje v Sloveniji v organizaciji slovenskega društva (DKAS). Organizatorji so dogodek združili z otvoritvijo VI. Salona krajinske arhitekture v Beogradu. Krajinski arhitekti iz Slovenije so se predstavili na več načinov.

S predstavitvami so sodelovali slovenski krajinski arhitekti:
- Alenka Padežnik, ki je predstavila projekt Razvojnega centra Planiranje d.o.o., Celje z naslovom »Načrtovanje in izvedba protipoplavnih ukrepov ob reki Savinji v Celju«, ki sta ga izdelala skupaj s kolegom Radom Romihom;
- Urban Švegl, ki je v okviru teme "Regulacija poklica in dejavnosti krajinske arhitekture (izobraževanje, licenca in vseživljenjsko učenje)" izzval razpravo na temo vloge poklica v evropski uniji;
- Dr. Petra Vertelj Nared, ki je s številnimi in različnimi primeri dolgoletne prakse Ljubljanskega urbanističnega zavoda predstavila pestrost dela krajinskih arhitektov v Sloveniji.

Na letošnjem Salonu je sodelovalo 73 projektov iz več evropskih držav, v tekmovalno/razstavni del je bilo vključenih 61 projektov, med njimi tudi osem projektov iz Slovenije - LUZ d.d. s tremi projekti različnih skupin krajinskih arhitektov (Vitalne krajine – Ljubljansko barje moj navdih - avtorji Maja Simoneti, Urška Krajnc, Irena Balantič, Ana Cerk, Urška Podlogar Kos, Klara Sulič, Tina Verbič, Matej Mišvelj, Miha Nagelj, prenova starega mestnega jedra v Celju - avtorji Darja Matjašec, Sergej Hiti in Klara Sulič ter Živi muzej Krasa - avtorji Karla Jankovič, Urška Kranjc in Irena Balantič), Urban Švegl in Eva Ulčar prav tako s tremi projekti (zasebni vrt in otroško igrišče v Ljubljani, vrt doma ostarelih na Prevaljah) ter s po enim projektom Alenka Padežnik (ureditev grajskega kompleksa v Oplotnici) in Saša Piano (strešni vrt v Velenju).
V ocenjevalni komisiji je bil tudi dr. Davorin Gazvoda.
Grand prix nagrado je dobil projekt krajinske arhitektke Cristine Jorge Camacho iz Španije.
Slovenski projekt skupine iz LUZa, Vitalne krajine – Ljubljansko barje moj navdih je prejel nagrado. Čestitamo!

Na srečanju so Andrea Knez, (podpredsednica HDKA), Nevenka Žvokelj (predsednica DKAS) in Dušan Todorović (predsednik UPAS) podpisali Memorandum o sodelovanju.

Več v priponki.

UO DKAS