Za tiskalnik
Društvo
O društvu
 
 

Upravni odbor DKAS

Jana Kozamernik, predsednica
Petra Grmek, podpredsednica
Mojca Smrkolj, blagajničarka
Živa Pečenko, tajnica
Tanja Srdič
Katja Mali
Urška Kristina Škerl