Za tiskalnik
Društvo
Nagrade društva
 
 

Podeljene nagrade ob 25-letnici delovanja DKAS

Ob 25 letnici delovanja društva smo 20. oktobra 2017 v Lendavi smo ob slavnostni akademiji podelili nagrade in priznanja društva za DOSEŽKE KRAJINSKIH ARHITEKTOV.

Zbrane so nagovorili: župan občine Lendava Anton Balažek, ministrica RS za okolje in prostor Irena Majcen, Barbara Mlakar v imenu ministra za kulturo Antona Peršaka, nekdanji minister Pavel Gantar, predstavnica Udruženja pejsažnih arhitekata Srbije Ljiljana Tubič, predstavnica Društva krajobraznih arhitekata Hrvatske Andrea Knez in predsednik DKAS, Jože Novak. Slavnostni govornik je bil prodekan Biotehniške fakultete Davorin Gazvoda. V jubilejnem letu sta priznanje za prispevek k razvoju stroke, delovanju društva in strokovne dosežke prejela: Jelka Hudoklin in Aleš Mlakar; nagrade za življenjsko delo pa: Alenka Kolšek (posthumno, nagrado je prevzela Milana Klemen, predsednica delovne komisije krajinskih arhitektov konservatorjev, ki deluje v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) ter profesorja Nikolaja Kravanja in Aleksander Šiftar.
Ob koncu slavnostne akademije se je aktualni upravni odbor in predsednik DKAS Jože Novak zahvalil predsednikom in članom upravnih odborov, ki so vodili in delovali v društvu v obdobju 25 let.