Za tiskalnik
Društvo
Nagrade društva
 
 

Nagrada za življensko delo prof. dr. Janezu Marušiču

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je v torek, 15. novembra 2011, podelilo nagrado za življenjsko delo.

Prejel jo je prof. dr. Janez Marušič, ki je zasnoval in vodil področje krajinskega in varstvenega planiranja in s tem odločilno vplival tudi na razvoj prostorskega načrtovanja pri nas. Nagrado sta podelila predsednica društva dr. Barbara Goličnik Marušić in Tomaž Vuga, arhitekt in minister za okolje in prostor v osemdesetih letih, ko je nastajala najsodobnejša zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja v Evropi, pri katere snovanju je izdatno sodeloval tudi prof. Marušič.

Predstavitev in utemeljitev nagrade

Slavnostni govor g. Tomaža Vuge