Za tiskalnik
Društvo
Etični kodeks
 
 

Etični kodeks Društva krajinskih arhitektov Slovenije

Etika in morala

 1. Spoštuj dostojanstvo vsakega človeka.
 2. Spoštuj naravo.
 3. Spoštuj kulturne vrednote.
 4. Zavedaj se, da mora biti raba naravnih virov vzdržna.
 5. Deluj na način ustvarjalnega varovanja in išči najboljše alternative.
 6. Moralno odgovarjaš za posledice svojega dela.
 7. Pri svojem delu upoštevaj danosti; zavedaj se, da so znanja o okolju nepopolna.
 8. V delo vključuj tehnike in proizvode, ki temeljijo oziroma so v skladu z načeli vzdržnega razvoja.
 9. Izboljšuj svoje vedenje o etiki do ljudi in okolja.
 10. Aktivno sodeluj pri odločitvah družbe in s svojim družbenim delovanjem prispevaj k svojemu vzdržnemu razvoju.

Poklicna odgovornost

 1. Spoštuj zakone.
 2. Spoštuj delo poklicnih in drugih kolegov.
 3. Spoštuj argumentirano kritiko svojega dela.
 4. Ne kopiraj in ne reproduciraj avtorsko zaščitenih del drugih kolegov brez njihovega pisnega dovoljenja.
 5. Povzete vire drugih avtorjev pravilno navedi.
 6. Svoje delo opravljaj v skladu s pravili poklicne zbornice in statutom DKAS.
 7. Svoje delo opravljaj verodostojno.
 8. Obveščaj javnost in strokovna okolja o rezultatih svojega dela.
 9. Stalno se izobražuj in izmenjuj svoje poglede s poklicnimi kolegi in drugimi sogovorniki.
 10. Sodeluj v strokovnih glasilih in drugih oblikah izobraževanja.
 11. Opravljaj samo tista dela, za katera si ti in tvoji sodelavci ustrezno kvalificiran.
 12. Trudi se povečevati lastno ustvarjalno, estetsko, ekološko in kulturno odličnost.
 13. Spoštuj želje naročnika do tiste mere, ki ne pomeni zanikanja splošnih etičnih načel, zakonov ali škode za druge člane skupnosti.
 14. S svojim delom prispevaj k varstvu in povečevanju kakovosti prostora in okolja ter pri tem upoštevaj raznolikost izbire ljudi in drugih živih bitij.
 15. Ne sodeluj v zaposlitveni praksi, ki ločuje ljudi na podlagi rase, vere, političnega prepričanja, spola, narodne ali jezikovne pripadnosti, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti.
 16. Nesebično pomagaj mlajšim pri njihovi strokovni rasti in drugim kolegom pri poklicnem uveljavljanju.
Datoteke