Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Skupščinski svet, UO

Predstavnik v skupščinskem svetu (2013 - 2015):
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh., predsednik Matične sekcije krajinskih arhitektov

Članica upravnega odbora (2013 - 2015):
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.