Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Skupščinski svet, UO 2023-2027

Člani skupščine:

Eva Bolčič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Maja Friedl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
mag. Petra Krajner, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Urška Kranjc, univ.dipl.inž. kraj. arh.
Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.