Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Skupščina - matična sekcija KA

Predstavniki matične sekcije krajinskih arhitektov (2013 - 2015):

Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh., predsednik
Alenka Padežnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag. Ina Šuklje Erjavec, univ.dipl.inž.kraj.arh.