Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Skupščina - matična sekcija KA 2023-2027

Matična sekcija krajinskih arhitektov:

Ana Pantelin, univ. dipl. inž. kraj. arh. – predsednica
Eva Bolčič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Urša Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Matična sekcija prostorskih načrtovalcev

mag. Petra Krajner, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Regija Ljubljana

Maja Friedl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.