Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Komisije

Natečaji:
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Ur.l. RS št. 108/04) določa, da se mora javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, za katere je priprava in izvedba javnega natečaja obvezna, pripraviti in izvesti v sodelovanju med naročnikom javnega natečaja in pristojno poklicno zbornico. Pri ZAPSu je za izvedbo natečajev odgovoren komisar. Predstavnica krajinskih arhitektov za natečaje pri Zbornici za arhitekturo in prostor zastopa interese stroke in Društva. Delo poteka preko sej, ki se izvajajo na ZAPSu ali korespondenčno preko elektronske pošte.


Izobraževanje:
dr. Aleš Mlakar, univ.dipl.inž.kraj.arh.


Disciplinska komisija:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh.


Disciplinsko sodišče:
Marsela Podboj, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Saša Piano, univ.dipl.inž.kraj.arh.