Za tiskalnik
Aktivnosti
Razstave društva
 
 

Zelena infrastruktura, 18. – 30. 9. 2018, atrij Palače Manzioli v Izoli (Manziolijev trg 5)

V okviru Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU 2018 bo v Manziolijevi palači od 18. do 30. 9. na ogled razstava »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«

Mednarodna razstava prikazuje primere dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov, ki vključujejo parke, drevorede, sprehajalne in tematske poti, obrežja vodotokov in obvodne prostore. Izpostavlja pomen kakovostnega dela in vzajemnega sodelovanja projektantov, naročnikov, izvajalcev, prebivalcev mest in drugih ter želi na ta način opozoriti strokovno in širšo javnost na velike potenciale zelene infrastrukture za dvig kakovosti bivalnih okolij. Razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) je bila pripravljena ob istoimenski mednarodni konferenci leta 2016 v Ljubljani. Poleg del slovenskih krajinskih arhitektov bodo na razstavi predstavljena tudi dela članov hrvaškega (HDKA) in srbskega (UPAS) društva ter plakati udeležencev projekta TURAS.

Več o programu TSO.

Razstava bo v Manziolijevi palači, kjer bo 19. 9. 2018 potekala tudi Nadaljevalna DELAVNICA: »Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo«. Več na povezavi.