Za tiskalnik
Aktivnosti
Razstave društva
 
 

Razstava ZELENA INFRASTRUKTURA - DKAS 2016

V ponedeljek, 16. 5. 2016, je bila v Mestni hiši v Ljubljani otvoritev razstave članov Društva krajinskih arhitektov Slovenije »Zelena infrastruktura - novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Poleg del slovenskih krajinskih arhitektov so razstavljena tudi dela članov hrvaškega (HDKA) in srbskega (UPAS) društva krajinskih arhitektov, ter plakati udeležencev projekta TURAS.

Slavnostna govorca na razstavi sta bila predsednik društva Jože Novak in podžupan Mestne občine Ljubljana, prof. Janez Koželj. Dogodek je popestril glasbeni gost Boštjan Soklič. Razstavo je otvorila Suzana Simič.

Razstava je ena od dogodkov, s katerimi želijo krajinski arhitekti izpostaviti pomen načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin za kakovost bivanja. Na razstavi so prikazani primeri domače in tuje dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov, ki vključujejo parke, otroška in športna igrišča, trge, odprte prostore v soseskah ter ob šolah in vrtcih, drevorede, sprehajalne in tematske poti, obrežja vodotokov in obvodne prostore, pokopališča idr.. Cilj razstave je izpostaviti pomen kakovostnega dela in vzajemnega sodelovanja projektantov, naročnikov, izvajalcev, prebivalcev mest in drugih ter na ta način opozoriti strokovno in širšo javnost na velike potenciale zelene infrastrukture za dvig kakovosti bivalnih okolij.

Razstavo si v Mestni hiši v Ljubljani lahko ogledate še do sobote, 28. 5. 2016. Razstava se bo iz Ljubljane selila v druge kraje po Sloveniji, na Hrvaško in v Srbijo, kjer bo lahko s svojim univerzalnim sporočilom spodbujala razmisleke o pomenu zelenih površin in zelene infrastrukture ter s tem prispevala k ozaveščanju in k izvedbi novih dogodkov in projektov.

Fotografije: Luka Vidic.