Za tiskalnik
Aktivnosti
Razstave društva
 
 

1. pregledna razstava članov

Zapisi v krajini
Prva pregledna razstava članov DKAS

Jakopičevo razstavišče, Ljubljana
Umetnostna galerija Maribor
Pionirska in študijska knjižnica, Murska Sobota
Gliptoteka, Zagreb
Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto
Galerija sodobne umetnosti, Celje

Razstavljavci:
Damjan Černe, Stanka Dešnik, Mateja Doležal, Davorin Gazvoda, Robert Gostinčar, Jelka Hudoklin, Karla Jankovič, Romana Kačič, Alenka Kolšek, Alenka K. Polutnik, Mojca Kopač, Aleš Koprivšek, Ana Kučan, Matej Kučina, Živana Mejač, Ivan Marušič, Darja Matjašec, Aleš Mlakar, Dušan Ogrin, Darja Pergovnik, Saša Piano, Radovan Romih, Suzana Simič, Maja Simoneti, Tanja Simonič, Niko Stare, Ina Šuklje Erjavec in Andreja Zapušek.

Krajinska arhitektura je mlada stroka, ki si svoj položaj ob arhitekturi, urbanizmu in gradbeništvu, v urejanju prostora še vedno utrjuje. Samostojno in v sodelovanju z drugimi strokami krajinski arhitekti v Sloveniji oblikujejo svoj značilni ustvarjalni jezik. Krajinska arhitektura je izvorno zavezana k spoštovanju naravnih procesov. Tudi v primeru posameznih vrtov in umetniških objektov kot skrajno nadzorovanih okolij je rešitev rezultat uskladitve ideje z značilnostmi materiala. Na končno podobo rešitev v krajinski arhitekturi vedno vplivajo tudi spremembe, ki jih prinese čas. Nekateri pravijo, da so morda prav zaradi opisane odvisnosti od naravnih značilnosti krajinski arhitekti razmeroma zadržani. Pregledna razstava, ki letos potuje po Sloveniji, potrjuje, da se je v preteklih letih slovenskim krajinskim arhitektom nabralo veliko ogleda vrednih del. Krajinska arhitektura se v svojih rešitvah, odgovorih na vprašanja o razvoju v prostoru, pomembno razlikuje od drugih strok. Ustvarjalno govorico krajinske arhitekture v skladu z možnostmi predstavlja tudi pregledna razstava članov društva. Razstavljena dela so rezultati projektov, raziskav, planskih postopkov in preveritev posameznih rešitev. Zasnova vrta, pokopališča, šolskega dvorišča, prenova zgodovinskega parka, ureditev obcestnega prostora, presoja sprejemljivosti načrtovane gradnje so samo nekatere od nalog, ki so predstavljene na razstavi.

Razstava članov društva ni celostna predstavitev stroke. Tvornost dobrih sto slovenskih krajinskih arhitektov presega obseg in naravo te razstave. Z razstavo krajinski arhitekti ponujamo svoje rešitve na vpogled in v presojo sorodnim strokam in širši javnosti. Prepoznavnost ustvarjalne govorice krajinske arhitekture želimo razvijati v sodelovanju z drugimi, ustvarjalci v prostoru in uporabniki. Verjamemo, da bodo naše rešitve v prostoru delovale dobro, ko bodo njihove značilnosti, posebnosti, razumeli tudi drugi.


Razstavni katalog lahko narocite na info@dkas.si, cena 4.000 SIT/16,96 EUR