Za tiskalnik
Aktivnosti
Krajinska politika
 
 

Zbornik krajinska politika

Objavljamo celotno vsebino posebne številke revije Landscape 21, v kateri so zbrani prispevki s konference Krajinska politika Slovenije. Oddelek za krajinsko arhitekturo je konferenco organiziral leta 2012 ob praznovanju 40 letnice študija Krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in z njo začel prizadevanja stroke za pripravo tega pomembnega krovnega političnega dokumenta v Sloveniji. Zbrani na konferenci so načeli razpravo o možnostih za celovito upravljanje s krajino v kontekstu aktualne prostorske politike in takrat še porajajočih se sprememb prostorske in gradbene zakonodaje. Krajinska politika naj bi zagotovila pogoje za skladno varstvo in razvoj krajine, povezala in uskladila pričakovanja in ukrepe različnih področij in akterjev v krajini ter poskrbela, da ohranimo krajino kot našo skupno dediščino in prvino osebne in narodove identitete. Pripravo nacionalne krajinske politike predvideva Evropska konvencija o krajini, ki jo je Slovenija sprejela in ratificirala med prvimi.
Datoteke