Za tiskalnik
Aktivnosti
Krajinska politika
 
 

DKAS pridobil sofinanciranje za pripravo izhodišč Krajinske politike

Predstavniki DKAS-a so se v začetku leta sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kljub izraženi podpori vseh in pozivu DKAS-a, ni prišlo do sestave medresorske delovne skupino, ki naj bi jo imenoval MOP kot koordinator priprave Krajinske politike.

Ob uspešni kandidaturi projekta "Izhodišča za Krajinsko politiko", ki ga je DKAS v partnerstvu z IPoP in CIPRA prijavil na Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja, in prostora (društvo je prejelo sofinanciranje v višini 39.999,07€), DKAS ponovno poziva Ministrstvo za okolje in prostor k imenovanju medresorske delovne skupine, saj si želi, da bi projekt od samega začetka tekel v tesnem sodelovanju z zgoraj omenjenimi ministrstvi. Ob tej priložnosti objavljamo dopis ministrici ga. Ireni Majcen.
Datoteke