Za tiskalnik
Aktivnosti
Praktikum
 
 

1. Praktikum: Krajinska zasnova

Društvo krajinskih arhitektov Slovenija je začelo s serijo praktikumov, namenjenih izmenjavi izkušenj pri pripravi strokovnih gradiv in aktov s področja prostorskega načrtovanja, krajinske arhitekture in varstva naravnih virov, narave, kulturne dediščine. Tema prvega praktikuma je bila krajinska zasnova, ki jo je novi Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2) opredelil kot eno od obveznih strokovnih podlag. 1. Praktikum z naslovom: Krajinska zasnova – Kdaj in kako jo pripraviti? je bil organiziran v sklopu Meseca krajinske arhitekture 2018 na Biotehniški fakulteti, 17.4.2018 ob 17.00.
 
Uvodne predstavitve so podali:
Karla Jankovič: Vzorčni primer krajinske zasnove po Zakonu o urejanju prostora iz l. 2002
mag. Jelka Hudoklin: Krajinske vsebine v dosedanjih prostorskih aktih
Nuša Britovšek: Primer krajinske zasnove za Ankaran
Stanka Dešnik: Krajinska zasnova in zavarovana območja
Barbara Radovan in Mojmir Prelog: Izhodišča Ministrstva za okolje in prostor
 
Dogodek je povezoval dr. Aleš Mlakar. V okviru 1. Praktikuma so bili oblikovani poudarki , ki izhajajo iz uvodnih predstavitev in razprave. Poslani so bili na Ministrstvo za okolje in prostor ter Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije kot izhodišče za pripravo dokumentov, ki se bodo ukvarjali z izdelavo krajinske zasnove, in oblikovanje
dobre prakse.
Poudarki
Predstavitve