Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Šenek na Polzeli

Polzela - prenova zgodovinskih vrtov

Krajinska arhitektura:
Kolšek Alenka

Lastnik objekta: Občina Polzela
Naročnik prenove: Krajevna skupnost Polzela, 1990
Financerji: Ministrstvo za kulturo RS, Dom upokojencev Polzela, Občina Polzela
Konservatorski program in projekt prenove: mag. Alenka Kolšek s sodelavci, 1990/91
Izvedba prenovitvenih del v letih 1990 - 1999
Izvajalec gradbenih del: Gradbeno-obrtno podjetje Remont, Celje
Izvajalec vrtnarsko-zasaditvenih del: Arboretum Volčji potok, Radomlje
Restavriranje plastik, izdelava kopij:
Gregor Podkrižnik, akad.kipar, restavrator spec., Laško
Izdelava kovanih vrat: Miha Krištof, Umetno kovaštvo, Maribor
Izvedba parkovnega pohištva: Ambienta d.o.o. Arja vas