Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zunanja ureditev OŠ. Bonifika

Koper

Krajinska arhitektura:
Dolinar Janez
Marinček Prosenc Darja
Tomaž Stupar

Narocnik:
Omnia d.o.o.

Leto izvedbe:
2006

Avtor fotografij:
Mag. Darja Marincek Prosenc

Osnovna izhodišca pri nacrtovanju zunanje ureditve:
  • Vhodna plošcad pred šolo sooblikuje mestni prostor ob cesti
  • Ohranja se obstojeci gozdic, ki se delno vkljuci v obmocje igrišc
  • Zunanje površine okoli šole so oblikovane v funkcionalne enote glede na potrebe treh triad
  • Skupno šolsko dvorišce je namenjeno druženju in prireditvam na prostem
  • Športne površine so namenjene tudi uporabi izven šolskega programa
Zunanja ureditev je zasnovana enostavno, s tlakovanimi površinami, posameznimi zelenicami in z ozelenitvami z nizko sredozemsko vegetacijo in omogoca varen dostop ucencev do vseh funkcionalnih sklopov. Šolsko dvorišce oblikovno opredeljuje pravilen raster teras. V sklopu zunanjih šolskih površin so urejene športne površine: plošcad z igrišcem za rokomet, košarko in odbojko, štiri stezno 60 m ravno tekališce, otroško igrišce z igrali in šolski vrt.