Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Oblikovanje varovalne ograje ob rastišču velikonočnice na Boletini

Boletina pri Ponikvi, občina Šentjur

Krajinska arhitektura:
Srdič Tanja

Naročnik:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje

Leto projekta:
2005/2006

Avtor fotografije:
Matej Novak

Na Boletini se nahaja območje Natura 2000-varovano rastišče velikonočnice. Doslej je bila v času njenega cvetenja postavljena začasna označitev rastišča s količki in vrvjo, ki se ni izkazala kot učinkovita rešitev, saj so jo obiskovalci v mnogih primerih prestopili in hodili po rastišču. Zato se je izkazala potreba po postavitvi ograje, ki bo obiskovalcem preprečila dostop na varovano območje.
Kot izhodišče pri oblikovanju varovalne ograje so bili upoštevani že prisotni primeri ograj v podeželskem prostoru–ograje ob pašnikih. Glede na tip in material izvedbe, je to ograja, kjer so nosilci leseni, prečke pa kovinske žice. Posebnost ograje je v načinu njene postavitve. Leseni del nosilca ograje se pritrjuje na posebno kovinsko konico, ki se na želenem mestu zapiči v zemljo. Trdnost celotne postavitve je dosežena z napenjanjem jeklenih vrvi. Takšna izvedba ograje predstavlja majhen poseg v prostor in je zelo fleksibilna–lahko jo je odstraniti oz. prestaviti po potrebi.