Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditveni načrt za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok

Koper

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka

Sodelavci:
Suzana Simič
mag. Radovan Nikić
Liljana Jankovič
Manca Plazar Mlakar

Naročnik:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO

Leto izvedbe:
December 2002

Avtor fotografij:
Jelka Hudoklin
Andrej Hudoklin

Škocjanski zatok leži tik ob mestnem jedru Kopra. Po ustavitvi večletnega zasipavanja zatoka z odpadnim materialom je bil tu razglašen naravni rezervat. Namen ureditvenega načrta je bila opredelitev razmer za sanacijo, predvsem za vodnogospodarske in prostorske ureditve, s katerimi se zagotavljajo možnosti za razvoj živalskih in rastlinskih vrst ter ureditve za nadzirani obisk rezervata. Rešitve izhajajo iz vodnogospodarskih projektov in zahtevnih naravovarstvenih pogojev. Ornitološki rezervat, ki ga sestavljata laguna in sladkovodno močvirje, se ureja kot alternativna oblika mestnega parka, ki bo ob rezervatskih omejitvah dajal možnosti za rekreacijo in sprostitev ter spoznavanje narave in njenih procesov. Predvideni so trije vstopi v območje naravnega rezervata, informacijski center, dve opazovalnici, krožna učna pot z opazovališči, ornitološke opazovalne poti, sprehajalna pot ob laguni ter navezave na cestno in druga infrastrukturna omrežja. Rešitve za oblikovanje informacijskega centra in glavnega vstopa so bile kasneje zaradi pomena in lokacije pridobljene z javnim natečajem.