Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Javni natečaj za urbanistična zasnova prenove in revitalizacije mestnega jedra Postojne

Arhitekturno idejno zasnovo mestne tržnice
3. nagrada in odkup

Postojna

Krajinska arhitektura:
Kučan Ana
Maruša Zorec
Luka Javornik
Uroš Rustja
Tomaž Mlinarič

Naročnik:
Občina Postojna v sodelovanju z ZAPS

Leto projekta:
2005

Predlog revitalizacije starega mestnega jedra sloni na vračanju vitalnih mestnih funkcij v središče mesta. Zato predlaga umestitev tržnice na mesto sedanje avtobusne postaje. Odločitev je utemeljena programsko in s strukturno in morfološko analizo. Oblikovalske rešitve odprtih prostorov in dopolnilnih gradenj, ki naj bi izboljšali kvaliteto mestnega prostora z raznolikimi ambienti in programi, gradijo tudi na zasnovi zelenega sistema. Predlagana zasnova skuša značilnosti prostorske umestitve naselja in njegove notranje strukturiranosti ponovno narediti vidne: izpostaviti in poudariti razlike v ritmu in velikosti parcelacije med tremi osnovnimi enotami, ustrezno zaključiti robove enot in izostriti njihovo prepoznavnost a jih obenem ustrezno povezati, izpostaviti vlogo trga kot praznega prostora in osrednjega strukturnega vozlišča, obuditi razmerja med odprtim in zaprtim prostorom (trg, park, ulica) ter obogatiti prostorska in programska razmerja z ustreznim menjavanjem in oblikovanjem grajenega in zelenega.