Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prenova območja vile Beli Dvor

Bled

Krajinska arhitektura:
Kučan Ana
Luka Javornik

Naročnik:
Riko d.o.o.

Leto projekta/izvedbe:
2004/2006-07

Območje se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Obstoječe strukture – poti in kamnoseški detajli – pričajo o nekdaj izrabljeni doživljajski vrednosti območja. Po eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, po drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječimi pomenskimi poudarki: kapelo, zbirališči za vodo in reliefnimi uravnavami. Zasnova ohranja in nadgrajuje obstoječe ambientalne kakovosti. Predlagana je nova programska usmeritev, skladna tako z obstoječimi prostorskimi poudarki kot s samo naravo prostora. V parkovnem gozdu za vilo naj se postopoma razvije park skulptur, ki bi imel svoj začetek v postavitvi kiparskega motiva ob nekdanji ledenici za objektom. Na tem mestu se ponuja zanimiva izpeljava ureditve kiparskega motiva kot reminiscence pomembne prvine renesančnih in baročnih vrtov: votline (grotto).