Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Osrednja zelenica v Portoržu

Portorož

Krajinska arhitektura:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Obcina Piran

Leto izvedbe:
2004

Avtor fotografije:
Mag. Darja Marincek Prosenc

Oživitev nekdanje slave pristana vrtnic in rož je bilo vodilo naročnika – Občine Piran – pri ureditvi glavne portoroške avenije, ki je tako kot nekoč tudi danes osrednje sprehajališče prebivalcev in obiskovalcev Portoroža. Ločilni pas obalne ceste skozi Portorož od začetka do odseka pod hotelom Metropol predstavlja izredno dragoceno zeleno površino, ki je ni možno urejati zgolj na podlagi prometno varnostnih vidikov. Revitalizacija ločilnega pasu je zasnovana kot poustvarjanje tradicionalnega oblikovanja parkovnih in drugih zelenih površin. Historicistično najintenzivnejši oblikovni odsek je pred hotelom Palace, ki se mehča in izmenično ponavlja na obeh straneh. Začetek celotne poteze na zahodni strani ima povsem svoj značaj, predel pod hotelom Metropol, pa že nakazuje prehod v povsem novo okolje, ki se nadaljuje skozi središče Lucije.