Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Urbanistična in arhitekturna ureditev Nazorjevega trga v Kopru

Idejna zasnova

Koper

Krajinska arhitektura:
Stupar Dušan
Tomaž Stupar
Boštjan Bugarič
Miha Novina
Matevž Granda
Urban Jeriha

Naročnik:
Mestna občina Koper

leto projekta:
2006

Nova programska zasnova trga s sodobno arhitekturno rešitvijo nakazujeta bodoci razvoj Nazorjevega trga v Kopru. zunanja ureditev je zaradi širše zasnove omejena zgolj na sestoje pergol, ki tektonsko zaokrožajo idejo trga, posamicnih dreves z idejo uokvirjanja pogledov na programsko najpomembnejše elemente prostora, ter urbane opreme in tlaka, ki so oblikovani tako, da poudarjajo pretocnost prostora proti morju.