Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Vrt ob enodružinski hiši

PGD/PZI

Murska Sobota

Krajinska arhitektura:
Stupar Dušan

Leto projekta:
2005

Relativno majhen vrt se s pomocjo linernih (horizontalnih in vertikalnih) potez opticno poveca. prostor se cleni na vec programskih jeder, vezanih na objekt in sosednja zemljišca. vizualno se zasnova podredi moderni zasnovi objekta.