Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

World Trade Center

Idejna zasnova

New York City, New York

Krajinska arhitektura:
Stupar Dušan

Leto projekta:
2002

Nov dnevni mestni park na obmocju porušenih dvojckov je oblikovan po ideji kaosa, ki poskuša simbolicno opozoriti na tragedijo. sama zasnova se podredi arhitekturni zasnovi fraktalov. posevne poti, razgledišca, dekompozicija, park spominov in park življenja so le nekateri izmed elementov, ki dajejo parku simbolicni pomen.