Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Teater

Po sledeh anticnega teatra

Concordia Sagittaria, Italija

Krajinska arhitektura:
Kačič Romana
Mattias Liden

arhitektura:
Pierpaolo Longhetto
Universita di Trieste
ATeT

Naročnik:
Obcina Concordia Sagittaria, Italija; Evropski sklad za regionalni razvoj, INTERREG IIIA/Phare CBC Italija - Slovenija 2000 - 2006

Leto izvedbe:
2004 - 2006

Avtor fotografij:
Pierpaolo Longhetto

Prikaz teatra je del širšega projekta, ki zajema načrtovanje poti ob arheoloških najdbah ter njeno umestitev v krajinski, urbani in zgodovinski kontekst antičnega, rimskega naselja Iulia Concordia. Cilj posega je omogočiti lažji dostop obiskovalcev do najpomembnejših elementov antične strukture, kjer je ta vidna. V primeru teatra so po opravljenih meritvah in raziskavah najdišče ponovno zakopali. Projekt predlaga predstavitev osnovnih linij antičnega teatra. Na osnovi podatkov o izkopaninah je tako po legi v prostoru kot po obliki teater predstavljen z živico pušpana (Buxus sempervirens). Središčni del teatra, ki ga je zasedal orkester, pa je iz peska.